Flexibel e-Utbildning

Håll dig uppdaterad och stärk inkluderingsarbetet, var som helst, när som helst: Digitala utbildningar för en inkluderande verksamhet!

SAMKRAFTERS E-LEARNINGPLATTFORM
Våra digitala utbildningar används både som del i större koncept och som fristående kunskapskällor för verksamheter. Precis som för våra workshops kan ni som verksamhet själva plocka ihop en utbildning med de moment ni anser er vara mest i behov av. 

FLEXIBEL TILLGÅNG GENOM ABONNEMANG
Vår e-learning köps i regel som årsabonnemang och där verksamheten fritt kan använda den som kunskapsförsörjning för både nya kollegor och personer som redan befinner sig inom verksamheten. Pris för årsabonnemang är avhängigt flertalet faktorer, exempelvis hur omfattande utbildningen är samt hur många personer som förväntas genomföra den årligen. För exakt prisuppgift, kontakta oss på info(at)samkrafter.se.

Verksamheter som har abonnemang på någon av våra digitala utbildningar har också 10 % rabatt på våra workshops.

KURSER OCH INNEHÅLL
Nedan listas några av de färdiga utbildningar som finns, men det går alltså också att som verksamhet själva sätta ihop ett koncept som passar den egna verksamhetens behov. Varje år uppdateras innehållet för att alltid innehålla den senaste och mest aktuella kunskapen, baserat på den senaste forskningen.

Grundkurs kring HBTQI+
➢ Begreppen inom HBTQI+
➢ HBTQI+personers livssituation
➢ HBTQI+ historiskt

HBTQI+, diskriminering och minoritetsstress
➢ Begreppen inom HBTQI+
➢ HBTQI+personers livssituation
➢ HBTQI+ historiskt
➢ Den svenska diskrimineringslagen
➢ Minoritetsstress

Komplett kurs för en jämlik och inkluderande verksamhet
➢ Begreppen inom HBTQI+
➢ HBTQI+personers livssituation
➢ HBTQI+ historiskt
➢ Den svenska diskrimineringslagen
➢ Minoritetsstress
➢ Makt och grundläggande behov
➢ Inkluderande bemötande

Samkrafter har även en längre utbildning kring ”Sexualitet, samtycke och relationer” riktad till gymnasieelever och deras lärare. Kursen kan även användas som kompetensförstärkning till lärare inom grundskolan. Läs mer om vår utbildning i ”Sexualitet, samtycke & relationer”.

Featured Image

Jag tillhör en kommun eller ett företag

Hur vi kan hjälpa dig?
Featured Image

Jag tillhör en förening eller ideell verksamhet

Hur vi kan hjälpa dig?
Featured Image

Jag tillhör ett mindre företag

Hur vi kan hjälpa dig?
Featured Image

Jag är här som enskild person

Hur vi kan hjälpa dig?
Jag tyckte verkligen att dagen var superbra. Det var bra med blandningen mellan korta genomgångar och övningar. Innehållet var jättebra utvalt och kändes relevant och aktuellt. Det var bra att alla kunde hänga med oavsett förkunskaper. Det allra bästa var att man kände sig trygg och inte riskerade att bli utpekad och avkrävd på svar :)
Deltagare, Stockholms hotell- och restaurangskola
Dagen var väldigt lärorik, informativ och uppskattad. Mycket tack vare att ni var så öppna som människor och utgick många gånger kring händelser i ert eget liv. Sen har ni två en förmåga att få alla i rummet att slappna av tack vare att ni med humor och värme inkluderade er själva i rummet med oss åhörare.
Deltagare, Birkagården
Väldigt bra utbildare, troligen de bästa jag haft. Tydlig info innan och under utbildningen kring upplägg. Skulle gärna sett att det fanns mer tid.
Deltagare, utbildningsinsats Ystads kommun