WORKSHOPS OCH FÖRELÄSNINGAR

Skräddarsytt för dig: Workshops med interaktiva övningar, föreläsningar och diskussioner som tar ert inkluderingsarbete till nästa nivå!

Om våra workshops och föreläsningar
Vi anpassar våra tjänster utifrån varje verksamhets specifika behov och önskemål. Det kan handla om kortare föreläsningar om begreppen kring HBTQI+ eller normkritik/normmedvetenhet till längre workshops där vi jobbar med både kunskapsöverföring och självreflektion. I alla våra möten med verksamheter och grupper eftersträvar vi ett öppet och inbjudande klimat där alla frågor kan ställas och alla deltagare ges utrymme att komma till tals.

Interaktiv Privilege Walk
En av de mer populära och uppskattade tjänster vi har är vår interaktiva och digitala Privilege Walk, där deltagarna med hjälp av sina mobiler anonymt tar ställning till ett tiotal påståenden kring den egna identiteten och bakgrunden. Detta är ett sätt att fördjupa diskussioner och även stärka sammanhållningen på exempelvis en arbetsplats, genom att öka förståelsen kollegor emellan. Detta rekommenderas, tillsammans med ytterligare något utvalt moment, som teambuilding för grupper som vill utveckla en stärkt vi-känsla.

Områden och prisexempel
Nedan följer några av de olika områden och insatser vi föreläser och anordnar workshops kring. Tillsammans med dig som kund gör vi en behovsinventering och skräddarsyr ett upplägg som passar just din verksamhet. Vi tar gärna ett förutsättningslöst digitalt möte om det är hjälpsamt för er.

➢ Begreppen inom HBTQI+
➢ HBTQI+personers livssituation
➢ HBTQI+ historiskt
➢ Diskrimineringslagstiftningen
➢ Minoritetsstress
➢ Interaktiv Privilege Walk
➢ Makt och människans grundläggande behov
➢ Ett inkluderande bemötande
➢ Verktyg för en lösningsfokuserad organisation

Nedan följer ungefärliga prisuppgifter. För exakt offert eller digitalt (kostnadsfritt) uppdragsmöte, kontakta oss på info(at)samkrafter.se.

Prisexempel för en heldags workshop (7 timmar inkl. lunch)
30.000 kr (på plats hos kund)
22.500 kr (digitalt över ex. Zoom)

Prisexempel för en halvdags workshop (3 timmar)
22.500 kr (på plats hos kund)
18.000 kr (digitalt över ex. Zoom)

Prisexempel för en föreläsning (1-2 timmar)
20.000 kr (på plats hos kund)
15.000 kr (digitalt över ex. Zoom)

Featured Image

Jag tillhör en kommun eller ett företag

Hur vi kan hjälpa dig?
Featured Image

Jag tillhör en förening eller ideell verksamhet

Hur vi kan hjälpa dig?
Featured Image

Jag tillhör ett mindre företag

Hur vi kan hjälpa dig?
Featured Image

Jag är här som enskild person

Hur vi kan hjälpa dig?
Något som jag anser ger ett djup till utbildningen var er ödmjukhet i att vara personliga, utifrån erfarenheter och upplevelser. Det är otroligt tacksamt!
Deltagare, Barn- och Familjeenheterna Trollhättans stad
Ett stort plus för att övningarna många gånger öppnade upp för att prata om våra olikheter, inte bara HBTQ-relaterade. Tror vi känner varandra lite bättre nu även om vi hade jobbat ihop länge innan.
Deltagare, Familjehemsgruppen Trollhättans stad
Jag tyckte det var särskilt bra att ni var så öppna med egna erfarenheter och åsikter. Det gjorde att det blev mer än en vanlig utbildning och jag upplevde att gruppen vågade dela med sig mer för att ni gjorde det.
Deltagare, Personal & Lön Järfälla kommun