Frågor och svarSamkrafter grundades av socionomer och specialiserar sig även på kvalitativ förstärkning till kommuners socialtjänster, företrädesvis vid särskilt krävande utredningar när det finns oro för att barn far illa. Till detta utbildar Samkrafter även socialtjänster och socialarbetare i hur det går att skapa förändring i familjer och grupper på ett sätt som är hållbart över tid. Sedan 2018 utbildar Samkrafter också i ”En varaktig relation”, en metod för att utreda potentiella familjehem. Du kan läsa mer om våra andra insatser på vår andra hemsida som du hittar här.

Inom Samkrafter finns en bred erfarenhet av både privat och kommunal verksamhet på alla olika nivåer, från exempelvis handläggare och utredare till driftledare och enhetschef. Vi vet därför hur olika behoven och önskemålen kan se ut beroende på var i organisationen vi befinner oss – och hur vi kan möta dessa olika behov och led verksamheten in i en implementering av jämlikhetsarbetet som skapar verklig skillnad över tid. Lägg där till den kunskap som finns inom Samkrafter efter att med grundarnas erfarenhet ha arbetat med förändringsarbete i omkring 20 år och utbildning kring HBTQI+ sedan i drygt 10 år.

Att vi är en mindre verksamhet ger er också snabba kontaktvägar och en vetskap om att de personer ni pratar med verkligen känner både er som personer och er verksamhet väl. Som mindre privat företag är vi våra tjänster – för att vi ska bli framgångsrika måste våra kunder se att våra insatser gör skillnad på riktigt.

Samkrafter är ett mindre företag och vi har inte några stora omkostnader eller andra delar dit pengar ska transfereras, exempelvis utbildar vi alltid i lokaler hos våra kunder och sitter därför inte med några större lokalkostnader. Det vi tjänar på våra HBTQI-certifieringar och liknande insatser går direkt tillbaka till att stärka arbetet med just dessa insatser.

Det är viktigt att veta att kommuner inte får ställa något krav på genomförd HBTQI-certifiering hos anbudsgivare. Det som går att kräva i en upphandling kan vara att ett företag genomfört HBTQI-certifiering eller att företaget kan visa att man arbetar på ett likvärdigt sätt. Om ni är intresserade av en HBTQI-certifiering eller vill få hjälp med att komma i gång med ett likvärdigt arbete, kontakta oss gärna så berättar vi mer.

När de tre åren gått kan verksamheten välja att göra en så kallad re-certifiering för att behålla sitt certifikat. Det innebär även att verksamheten har vårt stöd i ytterligare tre år, med bland annat fortsatt systematisk uppföljning. En re-certifiering innebär inte att hela processen behöver göras om från början utan innebär detsamma som en av de årliga uppföljningarna som sker under de tre åren, det vill säga en översyn av handlingsplanen tillsammans med anonyma enkäter för personer inom verksamheten. En verksamhet kan förstås fortsätta arbetet på samma sätt utan att re-certifiera sig, men får då inte kalla sig certifierad verksamhet och har heller inte direkt tillgång till Samkrafters stöd eller andra fördelar en certifiering kan innebära (exempelvis rabatterad tillgång till Samkrafters e-learning). En re-certifiering kostar i grunden 12.000 kr exkl. moms med 2023 års prissättning.

Image

Är du redo att ta nästa steg?
Vi är bara ett e-postmeddelande bort.

HBTQI

CERTIFIERING

Stärk arbetet kring mångfald och jämlikhet med en HBTQI-certifiering. Med vårt stöd skapar ni ett systematiskt arbete kring inkludering som håller över tid.

Läs mer om certifieringar

 Flexibel
e-Utbildning

Öka kunskapen med våra flexibla och effektiva digitala utbildningar. Upptäck hur du lättsamt och lättillgängligt bygger en gemensam kunskapsgrund inom verksamheten.

Kom igång redan idag

WORKSHOPS & FÖRELÄSNINGAR

Öka kunskapen inom verksamheten med en palett av workshops och föreläsningar, från kortare inspirationsföreläsningar till program för hel- eller halvdagar.

Skapa din egen utbildning