HBTQI-CERTIFIERING

Det här är din chans att bli del av ett community av HBTQI-certifierade verksamheter. Du har en given plats i gemenskapen!

Vad innebär en HBTQI-certifiering?
En HBTQI-certifiering är ett systematiskt arbete med jämlikhet och inkludering som består av flera olika moment och över en längre tidsperiod. Personer inom verksamheten genomgår utbildning och en arbetsgrupp får sedan handledning i framtagandet av en plan för den fortsatta implementeringen av jämlikhetsarbetet. Utbildningen blandar föreläsningar med återkommande diskussions- och självreflektionsmoment och berör bland annat följande områden:

➢ Begreppen inom HBTQI+
➢ HBTQI+personers livssituation
➢ HBTQI+ historiskt
➢ Diskrimineringslagstiftningen
➢ Minoritetsstress
➢ Interaktiv Privilege Walk
➢ Makt och människans grundläggande behov
➢ Ett inkluderande bemötande

Under de tre efterföljande åren genomför Samkrafter årsvis uppföljning med anonyma enkäter och digitala möten för att stötta verksamheten att nå de mål som satts upp. Vid behov kan verksamheten närhelst behov uppstår kontakta Samkrafter för råd och handledning. 

Det övergripande målet är att verksamheten blir en trygg och inkluderande plats både internt och externt. Internt för att ni lättare ska både kunna behålla värdefull personal samt rekrytera nya kompetenta kollegor och externt där besökare, brukare eller kunder blir bemötta på ett sätt som gynnar verksamhetens större mål – oavsett om det handlar om exempelvis nöjda besökare, stärkt samverkan eller ökad lönsamhet!

Ladda ned en PDF som beskriver processen i sin helhet här.

SAMKRAFTERS OLIKA KONCEPT
I alla Samkrafters certifieringskoncept ingår anonyma startmätningar och möten innan en utbildningsfas inleds. Utbildningsmomenten sker i regel genom fysiska träffar över tre halvdagar – gärna med några veckors mellanrum – men kan även utifrån verksamhetens behov ske genom digital liveutbildning (företrädesvis med verktyget Zoom). 

Samkrafter använder sig av två huvudsakliga koncept du som kund kan välja mellan, ett som lutar sig mer mot fysiska (eller vid behov digitala)  utbildningsträffar, där utbildare från Samkrafter träffar er personal i alla utbildningsmoment, och ett alternativt koncept där en av dessa utbildningsträffar ersätts av Samkrafters e-learning. Skälen till att välja det senare konceptet kan handla om bristande resurser hos er som verksamhet i form av exempelvis tid eller möjligheten att återkommande samlokalisera all personal.

PRISEXEMPEL

För samtliga av Samkrafters koncept uppmuntrar vi till en kontakt med oss för mer exakt offert. Beroende på upplägg kan ibland särskilda överenskommelser göras som förändrar prisbilden. Nedan följer ett par exempel på prisbild.

Prisexempel verksamheter upp till och med 9 personer
Från 50.000 kr (fysiska utbildningsträffar)
Från 45.000 kr (digitala utbildningsträffar)

För verksamheter upp till och med 30 personer
Från 63.000 kr* alt. 78.000 kr (fysiska utbildningsträffar)
Från 59.000 kr* alt. 72.000 kr (digitala utbildningsträffar)

För verksamheter upp till och med 60 personer
Från 83.000 kr* alt. 113.000 kr (fysiska utbildningsträffar)

Ovan är standardiserade priser utifrån vissa givna upplägg och storlek på personalgruppen, kontakta oss på info[at]samkrafter.se för exakt offert. Vi bokar gärna ett digitalt (kostnadsfritt) möte för att berätta mer om våra olika koncept och hur vi kan hjälpa just er verksamhet.

Den lägre summan avser ett koncept där vissa utbildningsträffar ersätts av e-learning


ALTERNATIV TILL HBTQI-CERTIFIERING
Känns en HBTQI-certifiering just nu som en lite för omfattande process för din verksamhet, titta gärna på våra workshops och digitala utbildningar eller kontakta oss direkt för att se hur vi kan samarbeta.Featured Image

Jag tillhör en kommun eller ett företag

Hur vi kan hjälpa dig?
Featured Image

Jag tillhör en förening eller ideell verksamhet

Hur vi kan hjälpa dig?
Featured Image

Jag tillhör ett mindre företag

Hur vi kan hjälpa dig?
Featured Image

Jag är här som enskild person

Hur vi kan hjälpa dig?
Bra blandning mellan teori och praktik. Jag tyckte särskilt mycket om Teflontestet, lärde mig mycket om andra och mig själv. Jag kände mig trygg med både er som ledare och med övriga kollegor. Ni är lätta att tycka om. Stort tack!
Deltagare, Familjestödsenheten Järfälla kommun
Dialogen med åhörarna/gruppen är oerhört viktig på en sådan här dag och att hitta balansen mellan teori, samtal och övningar. Det gjorde ni väldigt bra. Vi kunde i gruppen både skratta och gråta tillsammans där ert upplägg på olika sätt väckte tankar och känslor hos oss.
Deltagare, Tillväxtförvaltningen Lindesbergs kommun
Gripande och ögonöppnande med personliga berättelserna! Bra övningar för att medvetandegöra sina egna fördomar, som man trots allt har! 
Deltagare, Resursenheten Mjölby kommun