OM OSS

Samkrafter startades formellt under tidiga 2017, men samarbetet sträcker sig längre bak än så. Dels då vi alla jobbat tillsammans tidigare, dels då vi delat både en vänskap och en vision för inkludering och bemötande. Vi har en stark tro på ett systemiskt och lösningsfokuserat förhållningssätt, med empowerment som en central beståndsdel.

Vår övertygelse är att det alltid finns en väg fram till en gemensam vision, inom alla verksamheter. Vi är likväl övertygade om att varje enskild individ vill göra gott och bidra till ett positivt klimat och sammanhang, vilket är den grund vi bygger allt vårt kliniska arbete och tillika alla våra utbildningsinsatser på. Vår absoluta förhoppning och tro är att vi kan vara ett stöd för just din verksamhet, i ett aktivt och engagerat inkluderingsarbete. Tillsammans gör vi skillnad!

Vi som jobbar inom Samkrafter är Linus Berg, Tobias Berg, Mirjam Johansson och Christoffer Smitz Nilsson. Tillsammans har vi mångårig erfarenhet av arbete inom både offentlig och privat sektor, från såväl handläggarnivå till chefskap. Utifrån våra yrkesroller har vi stor vana av att jobba med förändringsprocesser tillsammans med båda enskilda individer och familjer samt organisationer.

Linus

Linus Berg är utbildad vid Stockholm Handelshögskolas Executive Education för chefer och ledare och har många års erfarenhet som chef inom den privata sektorn. Linus har tidigare jobbat som konsult och projektledare samt med HR. Sedan 2013 har Linus föreläst kring HBTQI+ och sedan 2017 jobbar Linus med HBTQI-certifieringar och inkluderingsarbete genom Samkrafter. Utöver detta har Linus erfarenhet av att vara fotbollstränare i seniorlag och som styrelseledamot i privat verksamhet.

Tobias

Tobias Berg har jobbat inom socialt arbete sedan slutet av 90-talet, är socionom och har arbetat främst riktat mot barn & unga (och deras familjer) inom socialtjänsten, från roll som socialsekreterare till IFO-chef. Tobias är särskilt intresserad av bemötandefrågor och lösningsinriktat förhållningssätt såväl inom socialt arbete som andra slags organisationer, och har haft rollen som föreläsare och handledare för arbetsgrupper sedan 2015. En del av detta har handlat om att utbilda i det som kallas för ”Partnering for Safety” (ett syskon till ”Signs of Safety”). Tobias har också varit med och utvecklat ”En varaktig relation”, en metod för utredning av familjehem, och utbildar i densamma sedan 2018. Vid sidan av Samkrafter är Tobias också engagerad kring utveckling i olika former, bland annat ett socialt företagande han driver i form av start-up-stöd till microföretaganden i Malawi.

Mirjam

Mirjam Johansson är socionom och har arbetat inom socialtjänstens individ och familjeomsorg sedan 2010 och sedan 2013 i rollen som konsult. I synnerhet har arbetet handlat om utredningar när barn far illa men Mirjam har också arbetet med flyktingar, familjehem och våldsutsatta kvinnor. Mirjam är även diplomerad affärscoach och fokuserar gärna lite extra för den personliga utvecklingen och den välfungerande organisationen. En del av detta har handlat om att utbilda i det som kallas för ”Partnering for Safety” (ett syskon till ”Signs of Safety”). Mirjam har också varit med och utvecklat ”En varaktig relation”, en metod för utredning av familjehem, och utbildar i densamma sedan 2018. På fritiden har Mirjam under många år undervisat i dans både i Sverige och internationellt. Sedan ett par år tillbaka ligger i stället fokus på pole fitness där Mirjam får utlopp för sin träningsglädje liksom förmånen att få utvecklas som instruktör.

Christoffer

Christoffer Smitz Nilsson är socionom och har jobbat inom såväl skola som socialtjänst sedan 2001. Inom socialtjänsten har en stor del handlat om utredningsarbete när barn far illa samt familjeterapi med föräldrar och barn i behov av stöd. Utöver att utbilda i HBTQI+ och inkludering har Christoffer varit med och utvecklat en metod för utredning av familjehem – ”En varaktig relation” – vilken han kontinuerligt utbildat socialtjänster och socialarbetare i sedan 2018. Christoffer utbildar även i ”Partnering for Safety” inom kommunal socialtjänst. Tidigare har Christoffer även haft uppdrag att utföra HBTQ-certifiering och annat inkluderingsarbete genom RFSL. Utöver detta har Christoffer en bakgrund som fotbollstränare för ungdomar och seniorspelare.

HBTQI

CERTIFIERING

Stärk arbetet kring mångfald och jämlikhet med en HBTQI-certifiering. Med vårt stöd skapar ni ett systematiskt arbete kring inkludering som håller över tid.

Läs mer om certifieringar

 Flexibel
e-Utbildning

Öka kunskapen med våra flexibla och effektiva digitala utbildningar. Upptäck hur du lättsamt och lättillgängligt bygger en gemensam kunskapsgrund inom verksamheten.

Kom igång redan idag

WORKSHOPS & FÖRELÄSNINGAR

Öka kunskapen inom verksamheten med en palett av workshops och föreläsningar, från kortare inspirationsföreläsningar till program för hel- eller halvdagar.

Skapa din egen utbildning