mars 5, 2024

Arbetet för en mer inkluderande arbetsplats börjar idag! Tre tips för att hjälpa dig att komma igång.

För er som inte har möjlighet att redan nu påbörja ett mer genomgripande arbete med mångfald och inkludering finns ändå mycket ni kan göra med tämligen små medel och som kan göra stor skillnad.

Här kommer tre sådana tips:

1. Sätt upp affischer och/eller flaggor som symboliserar och visar att ni välkomnar en mångfald av människor inom verksamheten.

Det kan handla om något så enkelt som prideflaggor i en reception eller ett lunchrum, eller affischer med exempelvis regnbågsfärger och budskap som ”kom som du är” eller ”här är alla välkomna”. Viktigt är att detta också speglas i hur ni inom verksamheten möter varandra och eventuella kunder eller besökare. Denna typ av symboler kan vara en hjälp i detta, då det också är en påminnelse om att vi människor är olika och att det är mycket vi inte vet om både kollegor och andra.

2. Skapa en quiz kring frågor som HBTQI, diskriminering och mångfald.

Ett avslappnat och roligt sätt öka kunskapen kan vara att genomföra ett quiz på exempelvis arbetsplatsträff eller något annat gemensamt möte eller aktivitet. Förslagsvis kan ni ha ett återkommande quiz och där ni inom arbetsgruppen turas om att skapa frågorna och där det kanske även finns något litet pris för den som under en termin har flest antal rätt. Behöver ni förslag på frågor, hör av er till oss!

3. Se över eventuella dokument, formulär eller liknande dokumentation utifrån hur ni hanterar frågor
kring kön och könsidentitet.

Är detta något som är relevant för verksamheten att veta? Och om ja, hur säkerställer vi att det blir rätt utifrån hur personen själv identifierar sig. När vi pratar om kön och könsidentitet kan det dels relatera till biologi (kön) och dels till självidentifikation (könsidentitet). Dessa två relaterar i hög grad till varandra men vi kan aldrig säkert veta hur andra identifierar sig själva. Därför, om det är något ni behöver ställa frågor kring, använd antingen öppna frågor i samtal, eller möjliggör fritextsvar eller ett tredje alternativ än man/kvinna, om ni använder olika typer av formulär.

HBTQI

CERTIFIERING

Stärk arbetet kring mångfald och jämlikhet med en HBTQI-certifiering. Med vårt stöd skapar ni ett systematiskt arbete kring inkludering som håller över tid.

Läs mer om certifieringar

 Flexibel
e-Utbildning

Öka kunskapen med våra flexibla och effektiva digitala utbildningar. Upptäck hur du lättsamt och lättillgängligt bygger en gemensam kunskapsgrund inom verksamheten.

Kom igång redan idag

WORKSHOPS & FÖRELÄSNINGAR

Öka kunskapen inom verksamheten med en palett av workshops och föreläsningar, från kortare inspirationsföreläsningar till program för hel- eller halvdagar.

Skapa din egen utbildning