mars 5, 2024

Groundbreaking education for high school in Sexuality, consent and relationships!

Utöver HBTQI-certifieringar har Samkrafter sedan tidigt 2022 jobbat hårt med att utveckla en heltäckande digtial utbildning kring ”Sexualitet, samtycke och relationer” för gymnasieelever och deras lärare. Med avstamp i den bristande utbildning vi själva tycker oss ha fått i ämnet under vår skolgång har vi tillsammans med flertalet experter hittat ett koncept och ett innehåll.

Utbildningen är en e-learning som kan göras både individuellt och i grupp och där lärare får tillgång
till ett stödmaterial för att kunna vara trygga i att möta eleverna utifrån deras frågor. Vi är väldigt
glada över att ha fått en otroligt fin respons på utbildningen under de testomgångar vi kört och
hoppas förstås att så många skolor som möjligt vågar pröva på utbildningen under hösten. Vi vet att
det alltid är lite extra tufft i början för skolor och andra verksamheter att pröva något nytt, men vi är
övertygade om att denna utbildning både kommer bli en tidsmässig vinst för skolpersonal och något
som ur ekonomisk synvinkel innebär ett betydande mervärde för skolorna.

Eftersom detta varit och är ett stort projekt för oss på Samkrafter har vi skapat en helt egen
plattform för denna insats. Där kan du läsa mer om utbildningen och dess olika kapitel samt även
skapa en gratis testanvändare. Även du som jobbar inom grundskolan är förstås välkommen att höra
av dig, dels då materialet kan vara användbart även på den nivån men dels också då vi på sikt ämnar
bygga en liknande utbildning även för högstadieelever.

För att läsa mer om detta, klicka dig vidare till plattform.nu.

HBTQI

CERTIFIERING

Stärk arbetet kring mångfald och jämlikhet med en HBTQI-certifiering. Med vårt stöd skapar ni ett systematiskt arbete kring inkludering som håller över tid.

Läs mer om certifieringar

 Flexibel
e-Utbildning

Öka kunskapen med våra flexibla och effektiva digitala utbildningar. Upptäck hur du lättsamt och lättillgängligt bygger en gemensam kunskapsgrund inom verksamheten.

Kom igång redan idag

WORKSHOPS & FÖRELÄSNINGAR

Öka kunskapen inom verksamheten med en palett av workshops och föreläsningar, från kortare inspirationsföreläsningar till program för hel- eller halvdagar.

Skapa din egen utbildning